Onderhoudsfilosofie

HomeOver onsOnderhoudsfilosofie

Ovenbouw Holland heeft een integrale onderhoudsfilosofie ontwikkeld, welke gebaseerd is op het principe dat het personeel van de klant volledig in staat moet worden gesteld zich te richten op kernactiviteiten (bijv. productie), en dat onderhoudsactiviteiten niet als kostenpost, maar als betrouwbare beschikbaarheidsleverancier beschouwd dienen te worden.

Na het afsluiten van een prestatiecontract voor lange termijn streeft Ovenbouw Holland ernaar de onderhoudswerkzaamheden ter plaatse te professionaliseren: om te waarborgen dat het juiste onderhoud op de juiste plaats en het juiste tijdstip worden uitgevoerd, gebruik makend van de juiste materialen. Dit betekent ook dat alle goed gedocumenteerde onderhoudsactiviteiten voortdurend dienen te worden verbeterd, maar ook dat improvisatie, symptoombestrijding en suboptimalisatie dienen te worden vermeden. Regelmatige communicatie op alle niveaus en de volledige toewijding van Ovenbouw Holland blijken essentieel bij het opzetten van een succesvolle onderhoudsfilosofie.

Ovenbouw Holland